”Sakta smyger du fram genom tempelruinen. I dunklet kan du skymta likätarna sysselsatta med sitt vidriga värv. Du ser talismanen ligga på golvet,och böjer dig ned för att gripa den. I samma ögonblick som dina fingrar sluts kring medaljongen hör du ett väsande bakom dig.
Du snurrar runt men stelnar till när du ser varelsen som tornar upp sig framför dig. Ko´Zach har återvänt från sin mångtusenåriga dvala för att hämna ditt intrång i hans krypta. Ur hans strupe ljuder ett fasansfullt triumfskri när han höjer sin treudd.
Du är hjälten och äventyret fortsätter.”

Jag blir överväldigad av känslor när jag sätter mig ner med det gamla fina Expert för att skärskåda det och komma med någon form av initierad analys.
De här regelböckerna har betytt så många underbara, härliga äventyr för mig och mina gamla vänner att det nästan känns brutalt att underkasta dem en sådan analys. Detta spel utgjorde en stor del av min barndoms och tidiga ungdoms glädjeämnen.

Att öppna den blå Expert-boxen, läsa igenom de lite prudentliga texterna och titta på Nils Gullikssons sköna illustrationer gör mig lycklig, lugn och glad. Drakar och Demoner Expert fanns för mig och utgjorde ett hälsosamt, fantasirikt alternativ under tider då jag verkligen behövde drömma mig bort till en vackrare och mer spännande värld.
Att då kritisera regler för bakgrundspoäng eller färdighetsträning känns då bara småaktigt och otacksamt. Men vad tusan – vi kör.

Den blå boxen med en demon med treudd på omslaget blev min julen 1985. Trots disclaimern på omslaget (”Du måste ha tillgång till Drakar och Demoners grundregler för att kunna använda Expert Drakar och Demoner”) hade en släkting köpt spelet till mig, och jag famlade i mörkret i några månader innan jag fick låna grundreglerna och fattade hur det hela hängde ihop.
Men när jag väl lärt mig grunderna klarade jag mig egentligen med bara Expertreglerna när vi spelade.
Det är väl i stort sett bara motståndstabellen som inte finns med i Expert, annars är det ett komplett rollspel i sin egen rätt, rätta mig om jag har fel. Men något nybörjarspel är det inte. Det finns ingen förklarande text om vad rollspel är och hur man spelar.

Idén bakom Expert tycks framför allt vara ”mer av allt” – fler färdigheter, fler besvärjelser, ett helt nytt stridssystem, ett nytt sätt att skapa rollpersonen med fler variabler som ger äventyrarna ett större djup och personlighet. Det är en expansion som mer liknar ett nytt spel.

Spelet i sig är sannerligen inte utan brister, onödigt krångel och inkonsekvenser, men som konstruktörerna Lars-Åke Thor och Anders Blixt skriver i sitt förord: Reglerna är konstruerade för att vara lätta att justera och förändra om en SL inte är nöjd med dem. Det har rollspelssverige tagit fasta på – jag undrar om det finns något rollspel som är så nerlusat med modifikationer som Expert.Varje SL har nog sin egen uppsättning alternativa regelvarianter.

Men det viktigaste med den här expansionen är att den på flera sätt bryter med den amerikanska kliché-fantasy som grundreglerna ärvde från Magic World. Det känns nu inte längre som ett spel som går ut på att kräla genom grottkomplex och slakta monster för att ta deras skatter. Med Expert tog Äventyrsspel hobbyn till en helt ny nivå, något betydligt mer sofistikerat och originellt.

Den som läser denna blogg är antagligen fullt medveten om vilken milstolpe Drakar och Demoner Expert innebar. På många sätt är utgivningen av denna expansion till grundreglerna startpunkten för Äventyrsspels verkliga guldålder. Jag tänker då främst på allt material som skulle komma att publiceras till Expert, såväl moduler och äventyr som artiklar i Sinkadus.

Det skulle komma oerhört mycket material av högsta klass till Expertreglerna, och det ganska snart efter att Expert kom ut. Erik Granströms Den femte konfluxen-serie tillhör till exempel i mina ögon världseliten inom rollspelsäventyr.

I del 2 av den här recensionen kommer jag att gå närmare in på Experts regelsystem.